Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

Stosowane techniki

 

Praca psychologa nie jest oparta na jednolitej teorii, oznacza to ze nie ma jednego nurtu do   TM czy terapii. W wielu przypadkach zastosowanie technik łączonych odnosi oczekiwane rezultaty. Przedstawiamy rodzaje i techniki w pracy psychologa:

A. Terapia poznawczo- behawioralna

Terapie behawioralno-poznawcze opierają się na zrozumieniu sposobu, w jaki ludzie myślą i sposobu, w jaki się zachowują. Celem tego podejścia jest nauczenie pacjenta, że zmiana jest możliwa.

W tego typu terapii terapeuta stara się zidentyfikować problemy pacjenta, działając jako przewodnik do zmiany dysfunkcyjnych wzorców myślowych.
Aby to osiągnąć, przystępuje do analizy funkcjonalnej zachowania, aby wychwycić „nieprzystosowane” zachowania.
 
-Terapia akceptacji i zaangażowania
  • Terapia akceptacji i zaangażowania pomaga w leczeniu depresji. Celem jest szkolenie pacjenta w zakresie elastyczności psychologicznej, aby pomóc mu poprawić koncentrację myśli i sprzyjać zmianom na lepsze.
  • Terapeuta używa zestawu ćwiczeń, aby pomóc pacjentowi rozpoznać problem emocjonalny i zobaczyć jego wpływ na myśli i zachowania. Pomaga również pacjentowi zaangażować się w samego siebie.
  • – Terapia behawioralna
  • Terapia behawioralna jest przydatna w leczeniu fobii i uzależnień, ma na celu skłonienie pacjenta do spojrzenia na jego własne wyuczone lub uwarunkowane zachowania, aby dostrzegł wpływ, jaki mają one na jego życie. Po zidentyfikowaniu tych zachowań cel jest jasny, chodzi o to, by pomóc pacjentowi „odpuścić” w celu „ponownego uwarunkowania” w kierunku działań i zachowań bardziej sprzyjających życiu w społeczeństwie.

-Terapia poznawczo-analityczna

  • Jest to bardzo przydatna terapia w krótkich i terminowych zabiegach mających na celu poprawę pewnych zachowań, zniekształconych myśli lub problemów behawioralnych. Celem jest ułatwienie pacjentowi zrozumienia, co myśli o tym, co robi lub dlaczego zachowuje się w dany sposób.

– Terapia racjonalno-emotywna behawioralna

    • Terapia racjonalno-emotywna behawioralna Alberta Ellisa pomaga leczyć wściekłość, lęk, frustrację, fobię społeczną, nieśmiałość i dysfunkcje seksualne. Jej celem jest rozwiązywanie problemów emocjonalnych i behawioralnych poprzez bardziej bezpośrednie, filozoficzne i empiryczne podejście.
    • Terapeuta w racjonalny i logiczny sposób próbuje uczynić pacjenta/klienta świadomym jego emocji, a także jego destrukcyjnych i ograniczających myśli.
    • B. Terapia psychoanalityczna oraz psychodynamiczna

   B. Terapia psychoanalityczna oraz psychodynamiczna

  • Terapia psychoanalityczna opiera się na zasadzie, że czasami ludzie manifestują zestaw nieświadomych konfliktów, które powstały w przeszłości, szczególnie w dzieciństwie.
  • Duża część naszego konfliktu jest wynikiem niewłaściwie tłumionych instynktownych impulsów.
  • Terapeuta ma za zadanie pomóc wyciągnąć wszystkie nieświadome konflikty na światło dzienne, czyli do świadomego świata

-Terapia psychoanalityczna

  • Terapia psychoanalityczna pomaga w leczeniu traum z dzieciństwa, fobii i depresji.
  • Terapia ta bada nieświadomy umysł i ich wpływ na nasze myśli i zachowania.
  • Przede wszystkim koncentruje się na analizie doświadczeń z dzieciństwa i próbach określenia, jak te konkretne wydarzenia wpływają na życie danej osoby.
  • – Interpersonalna terapia psychodynamiczna

   Interpersonalna terapia psychodynamiczna pomaga pacjentowi poprawiać jego relacje z innymi osobami. Nie trwa długo i pomaga zrozumieć pewne problematyczne więzi, które zdarzają się między niektórymi ludźmi.

-Psychoanaliza jungowska

 Analiza jungowska to  rodzaj psychoterapii, który jest bardzo użyteczny w leczeniu uzależnień, depresji i lęków, a nawet sprzyja osobistemu wzrostowi.
Celem Carla Junga było zagłębianie się w nieświadomość jednostki poprzez archetypy wpisane w jej sny, a nawet w jej artystyczną ekspresję.
Ten rodzaj terapii opiera się na rozmowie terapeuty z pacjentem. Celem jest nawiązanie relacji opartej na zaufaniu, równości, wsparciu i współpracy między nimi.
Przeprowadzana jest analiza snów wraz z testami skojarzeń słownych i działaniami twórczymi.

C. Terapie humanistyczne

 • Zamiast pogłębiać nasze cierpienia lub traumy, terapia humanistyczna skupia się na alternatywach dla tych stanów.Pozwala to pacjentowi aktywnie wpływać na zmiany.
 • Dąży także do zaoferowania bardziej obiecującej wizji nas samych. Terapeuta stosujący psychoterapię humanistyczną wierzy w dobroć ludzi, w dobre samopoczucie i zdrowie jako naturalne tendencje. Tak więc ostatecznym celem jest pomóc odłożyć na bok te „odchylenia”, które czasami odciągają nas od tego magicznego punktu równowagi. Wszystko sprowadza się do jednego celu: do znalezienia prawdziwego sensu życia.

  – Terapia egzystencjalna

  • Terapia egzystencjalna pomaga nam znaleźć sens, kluczowy cel. Czyni to, namawiając nas do refleksji nad naszym własnym istnieniem.
  • Ułatwia nam przyjmowanie obowiązków i nowych osobistych wyzwań, aby osiągnąć sukces.
  • Tego rodzaju terapia postrzega trudność emocjonalną, wewnętrzne konflikty i nasze lęki jako kamienie, które stanowią przeszkody do osiągnięcia naszych celów. Wszystko to odbywa się w naszym „tu i teraz”.
-Terapia Gestalt
Celem terapii Gestalt jest praca nad naszą samoświadomością w celu rozwiązania problemów z większą pewnością. Ponadto zachęca, by pacjent rozstał się z swoimi obawami i zmartwieniami. Aby osiągnąć osobistą wolność i zdobyć wystarczającą determinację, aby osiągnąć swój maksymalny potencjał. Zakłada na przykład, że każda osoba jest całością, w której myśli, odczucia, emocje lub działania nigdy nie mogą pojawić się w izolacji.Terapeuta stara się zawsze zapewnić swoim pacjentom komfort i zachęcać do uczestniczenia w każdej chwili, aby dostrzec własny opór i być całkowicie świadomym znaczenia emocji, myśli, koncepcji, wspomnień itp.
– Psychoterapia skoncentrowana na kliencie
 • Psychoterapia skoncentrowana na kliencie pomaga nam zrozumieć nasze potrzeby, aby ułatwić nam rozwój osobisty. Terapeuta pomoże nam wyjaśnić nasze potrzeby i podnieść wartości, które nas identyfikują. Dodatkowo pomoże zaakceptować siebie i pracować nad naszymi mocnymi stronami.
-Krótka terapia: skoncentrowana na rozwiązywaniu problemów
  • Jak sama nazwa wskazuje, terapia ta nie trwa długo i stara się zmienić pewnego rodzaju myśli dysfunkcyjne, poprawić relacje między partnerami lub rodziną, lub pomóc pacjentowi odnaleźć równowagę emocjonalną i społeczną.
  • Dlatego zamiast skupiać się na słabościach lub ograniczeniach osoby, terapia skoncentrowana na rozwiązywaniu problemów ma na celu umocnienie naszych silnych stron i potencjału, aby pomóc nam iść przed siebie.
– Psychologia transpersonalna
 • celem jest pomóc pacjentom odkryć prawdziwy sens ich życia, realizując ich potrzeby w oparciu o hierarchię ustanowioną przez ten kluczowy cel lub sens.
  W tej metodzie podkreśla się takie aspekty, jak sumienie, duchowość, głęboka wiedza wewnętrzna, współczucie i uniwersalne braterstwo.
  Metodologia stymulująca ten szczególny proces terapeutyczny jest mieszanką tradycji duchowych, w których powszechnie stosowana jest jedna z następujących dynamik:
  • Joga.
  • Twórcze pisanie.
  • Wizualizacje z komentarzem terapeuty.
  • Medytacja.
  • „Spotkania” z wewnętrznym dzieckiem.
  • Sztuka symboliczna.
 • D. Terapie artystyczne

  To podejscie  bywa bardzo oczyszczające, wyzwalające i uzdrawiające jednocześnie. Kiedy terapeuta szuka odpowiedniej strategii terapeutycznej, niezwykle istotne jest zidentyfikowanie  potrzeb klienta. Artystyczna ekspresja to kanał, wszechświat możliwości, w których możemy kształtować nasze emocje, wyzwalać je, rozwijać samopoznanie i przyjmować nowe podejście do wielu naszych problemów.
  – Dramatoterapia
  • Wykorzystuje improwizacje teatralne lub specjalnie opracowane skrypty, aby zmusić pacjenta do zagłębienia się w osobisty wszechświat, poprawić jego umiejętności społeczne i nabrać więcej pewności siebie. Ten rodzaj terapii wykorzystuje sztuki dramatyczne, aby przynieść ulgę oraz sprzyja integracji fizycznej i emocjonalnej.
  – Muzykoterapia
  Muzykoterapia jest bardzo wszechstronnym rodzajem terapii twórczej. Jest tak intensywna, jak uzdrawiająca. Powstałe zmiany są niemal natychmiastowe
  – Psychoterapia systemowa
  Terapia rodzinna lub psychoterapia systemowa jest bardzo przydatna dla grup ludzi, których łączą więzi rodzinne. Celem jest poprawienie samej relacji i stylu komunikacji. Ponadto dąży się do naprawienia złożonych interakcji, które niszczą spójność tej grupy ludzi.
  – Psychoterapia interpersonalna
  • Ma na celu poprawę jakości  interakcji i stylów komunikacji.
  • Podstawową psychoterapii interpersonalnej jest przekonanie, że wiele z  objawów psychicznych jest wynikiem złożonych, szkodliwych lub ambiwalentnych interakcji, które generują wysoki poziom lęku.Czasami nawet  własna niezdolność do lepszej interakcji z innymi intensyfikuje negatywne stany.
  E. EMDR
  EMDR- czyli terapia odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchów gałek ocznych lub innym rodzajem dwustronnej stymulacji np. naprzemienny tapping (opukiwanie kolan), dźwięki w słuchawkach, pulsator trzymany w rękach
  Za pomocą ruchu gałek ocznych, stymulowany jest mózg tak, że zaczyna on pracować w sposób podobny, jak we śnie. Jest formą terapii w czasie której pacjent w określonych wspomnieniach koncentruje się na traumatycznych wspomnieniach. Terapeuta w tym czasie wodzi palcem przed oczami pacjenta. Szybkie i powtarzające się ruchy gałek ocznych wpływają znacząco na obniżenie poziomu lęku u osoby, która przeżyła bardzo silny stres.