Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

Stosowane techniki

 

Terapia psychologiczna nie jest oparta na jednolitej teorii, oznacza to ze nie ma jednego rodzaju terapii. W wielu przypadkach zastosowanie terapii łączonych odnosi oczekiwane rezultaty. Przedstawiamy rodzaje i techniki terapii psychologicznej:

A. Terapie poznawczo-behawioralne

Terapie behawioralno-poznawcze opierają się na zrozumieniu sposobu, w jaki ludzie myślą i sposobu, w jaki się zachowują. Celem tego podejścia jest nauczenie pacjenta, że zmiana jest możliwa.

W tego typu terapii terapeuta stara się zidentyfikować problemy pacjenta, działając jako przewodnik do zmiany dysfunkcyjnych wzorców myślowych.
Aby to osiągnąć, przystępuje do analizy funkcjonalnej zachowania, aby wychwycić „nieprzystosowane” zachowania.
 
-Terapia akceptacji i zaangażowania
 • Terapia akceptacji i zaangażowania pomaga w leczeniu depresji. Celem jest szkolenie pacjenta w zakresie elastyczności psychologicznej, aby pomóc mu poprawić koncentrację myśli i sprzyjać zmianom na lepsze.
 • Terapeuta używa zestawu ćwiczeń, aby pomóc pacjentowi rozpoznać problem emocjonalny i zobaczyć jego wpływ na myśli i zachowania. Pomaga również pacjentowi zaangażować się w samego siebie.
 • – Terapia behawioralna
 • Terapia behawioralna jest przydatna w leczeniu fobii i uzależnień, ma na celu skłonienie pacjenta do spojrzenia na jego własne wyuczone lub uwarunkowane zachowania, aby dostrzegł wpływ, jaki mają one na jego życie. Po zidentyfikowaniu tych zachowań cel jest jasny, chodzi o to, by pomóc pacjentowi „odpuścić” w celu „ponownego uwarunkowania” w kierunku działań i zachowań bardziej sprzyjających życiu w społeczeństwie.
 • -Terapia poznawczo-analityczna

 • Jest to bardzo przydatna terapia w krótkich i terminowych zabiegach mających na celu poprawę pewnych zachowań, zniekształconych myśli lub problemów behawioralnych. Celem jest ułatwienie pacjentowi zrozumienia, co myśli o tym, co robi lub dlaczego zachowuje się w dany sposób.

 • – Terapia racjonalno-emotywna behawioralna

  • Terapia racjonalno-emotywna behawioralna Alberta Ellisa pomaga leczyć wściekłość, lęk, frustrację, fobię społeczną, nieśmiałość i dysfunkcje seksualne. Jej celem jest rozwiązywanie problemów emocjonalnych i behawioralnych poprzez bardziej bezpośrednie, filozoficzne i empiryczne podejście.
  • Terapeuta w racjonalny i logiczny sposób próbuje uczynić pacjenta/klienta świadomym jego emocji, a także jego destrukcyjnych i ograniczających myśli.
  • B. Terapia psychoanalityczna oraz psychodynamiczna

 • Terapia psychoanalityczna opiera się na zasadzie, że czasami ludzie manifestują zestaw nieświadomych konfliktów, które powstały w przeszłości, szczególnie w dzieciństwie.
 • Duża część naszego konfliktu jest wynikiem niewłaściwie tłumionych instynktownych impulsów.
 • Terapeuta ma za zadanie pomóc wyciągnąć wszystkie nieświadome konflikty na światło dzienne, czyli do świadomego świata
 • -Terapia psychoanalityczna

  • Terapia psychoanalityczna pomaga w leczeniu traum z dzieciństwa, fobii i depresji.
  • Terapia ta bada nieświadomy umysł i ich wpływ na nasze myśli i zachowania.
  • Przede wszystkim koncentruje się na analizie doświadczeń z dzieciństwa i próbach określenia, jak te konkretne wydarzenia wpływają na życie danej osoby.
  • – Interpersonalna terapia psychodynamiczna

   Interpersonalna terapia psychodynamiczna pomaga pacjentowi poprawiać jego relacje z innymi osobami. Nie trwa długo i pomaga zrozumieć pewne problematyczne więzi, które zdarzają się między niektórymi ludźmi.

-Psychoanaliza jungowska

 Analiza jungowska to  rodzaj psychoterapii, który jest bardzo użyteczny w leczeniu uzależnień, depresji i lęków, a nawet sprzyja osobistemu wzrostowi.
Celem Carla Junga było zagłębianie się w nieświadomość jednostki poprzez archetypy wpisane w jej sny, a nawet w jej artystyczną ekspresję.
Ten rodzaj terapii opiera się na rozmowie terapeuty z pacjentem. Celem jest nawiązanie relacji opartej na zaufaniu, równości, wsparciu i współpracy między nimi.
Przeprowadzana jest analiza snów wraz z testami skojarzeń słownych i działaniami twórczymi.

C. Terapie humanistyczne

 • Zamiast pogłębiać nasze cierpienia lub traumy, terapia humanistyczna skupia się na alternatywach dla tych stanów.Pozwala to pacjentowi aktywnie wpływać na zmiany.
 • Dąży także do zaoferowania bardziej obiecującej wizji nas samych. Terapeuta stosujący psychoterapię humanistyczną wierzy w dobroć ludzi, w dobre samopoczucie i zdrowie jako naturalne tendencje. Tak więc ostatecznym celem jest pomóc odłożyć na bok te „odchylenia”, które czasami odciągają nas od tego magicznego punktu równowagi. Wszystko sprowadza się do jednego celu: do znalezienia prawdziwego sensu życia.

  – Terapia egzystencjalna

  • Terapia egzystencjalna pomaga nam znaleźć sens, kluczowy cel. Czyni to, namawiając nas do refleksji nad naszym własnym istnieniem.
  • Ułatwia nam przyjmowanie obowiązków i nowych osobistych wyzwań, aby osiągnąć sukces.
  • Tego rodzaju terapia postrzega trudność emocjonalną, wewnętrzne konflikty i nasze lęki jako kamienie, które stanowią przeszkody do osiągnięcia naszych celów. Wszystko to odbywa się w naszym „tu i teraz”.

-Terapia Gestalt

Celem terapii Gestalt jest praca nad naszą samoświadomością w celu rozwiązania problemów z większą pewnością. Ponadto zachęca, by pacjent rozstał się z swoimi obawami i zmartwieniami. Aby osiągnąć osobistą wolność i zdobyć wystarczającą determinację, aby osiągnąć swój maksymalny potencjał.

Zakłada na przykład, że każda osoba jest całością, w której myśli, odczucia, emocje lub działania nigdy nie mogą pojawić się w izolacji.Terapeuta stara się zawsze zapewnić swoim pacjentom komfort i zachęcać do uczestniczenia w każdej chwili, aby dostrzec własny opór i być całkowicie świadomym znaczenia emocji, myśli, koncepcji, wspomnień itp.

– Psychoterapia skoncentrowana na kliencie

 • Psychoterapia skoncentrowana na kliencie pomaga nam zrozumieć nasze potrzeby, aby ułatwić nam rozwój osobisty. Terapeuta pomoże nam wyjaśnić nasze potrzeby i podnieść wartości, które nas identyfikują. Dodatkowo pomoże zaakceptować siebie i pracować nad naszymi mocnymi stronami.

-Krótka terapia: skoncentrowana na rozwiązywaniu problemów

 • Jak sama nazwa wskazuje, terapia ta nie trwa długo i stara się zmienić pewnego rodzaju myśli dysfunkcyjne, poprawić relacje między partnerami lub rodziną, lub pomóc pacjentowi odnaleźć równowagę emocjonalną i społeczną.
 • Dlatego zamiast skupiać się na słabościach lub ograniczeniach osoby, terapia skoncentrowana na rozwiązywaniu problemów ma na celu umocnienie naszych silnych stron i potencjału, aby pomóc nam iść przed siebie.
 • – Psychologia transpersonalna

 • celem jest pomóc pacjentom odkryć prawdziwy sens ich życia, realizując ich potrzeby w oparciu o hierarchię ustanowioną przez ten kluczowy cel lub sens.
  W tej metodzie podkreśla się takie aspekty, jak sumienie, duchowość, głęboka wiedza wewnętrzna, współczucie i uniwersalne braterstwo.
  Metodologia stymulująca ten szczególny proces terapeutyczny jest mieszanką tradycji duchowych, w których powszechnie stosowana jest jedna z następujących dynamik:
  • Joga.
  • Twórcze pisanie.
  • Wizualizacje z komentarzem terapeuty.
  • Medytacja.
  • „Spotkania” z wewnętrznym dzieckiem.
  • Sztuka symboliczna.
 • D. Terapie artystyczne

  To podejscie  bywa bardzo oczyszczające, wyzwalające i uzdrawiające jednocześnie. Kiedy terapeuta szuka odpowiedniej strategii terapeutycznej, niezwykle istotne jest zidentyfikowanie  potrzeb klienta. Artystyczna ekspresja to kanał, wszechświat możliwości, w których możemy kształtować nasze emocje, wyzwalać je, rozwijać samopoznanie i przyjmować nowe podejście do wielu naszych problemów.

  – Dramatoterapia

  • Wykorzystuje improwizacje teatralne lub specjalnie opracowane skrypty, aby zmusić pacjenta do zagłębienia się w osobisty wszechświat, poprawić jego umiejętności społeczne i nabrać więcej pewności siebie. Ten rodzaj terapii wykorzystuje sztuki dramatyczne, aby przynieść ulgę oraz sprzyja integracji fizycznej i emocjonalnej.

  – Muzykoterapia

  Muzykoterapia jest bardzo wszechstronnym rodzajem terapii twórczej. Jest tak intensywna, jak uzdrawiająca. Powstałe zmiany są niemal natychmiastowe

  – Psychoterapia systemowa

  Terapia rodzinna lub psychoterapia systemowa jest bardzo przydatna dla grup ludzi, których łączą więzi rodzinne. Celem jest poprawienie samej relacji i stylu komunikacji. Ponadto dąży się do naprawienia złożonych interakcji, które niszczą spójność tej grupy ludzi.

  – Psychoterapia interpersonalna

  • Ma na celu poprawę jakości  interakcji i stylów komunikacji.
  • Podstawową psychoterapii interpersonalnej jest przekonanie, że wiele z  objawów psychicznych jest wynikiem złożonych, szkodliwych lub ambiwalentnych interakcji, które generują wysoki poziom lęku.Czasami nawet  własna niezdolność do lepszej interakcji z innymi intensyfikuje negatywne stany.

   

  E. EMDR

  EMDR- czyli terapia odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchów gałek ocznych lub innym rodzajem dwustronnej stymulacji np. naprzemienny tapping (opukiwanie kolan), dźwięki w słuchawkach, pulsator trzymany w rękach
  Za pomocą ruchu gałek ocznych, stymulowany jest mózg tak, że zaczyna on pracować w sposób podobny, jak we śnie. Jest formą terapii w czasie której pacjent w określonych wspomnieniach koncentruje się na traumatycznych wspomnieniach. Terapeuta w tym czasie wodzi palcem przed oczami pacjenta. Szybkie i powtarzające się ruchy gałek ocznych wpływają znacząco na obniżenie poziomu lęku u osoby, która przeżyła bardzo silny stres.